Aandacht voor onze oudere patiënten

De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen met als gevolg steeds meer ouderen die zelfstandig thuis blijven wonen. Een groter wordende groep oudere patiënten, die niet altijd meer even makkelijk naar de tandarts kunnen komen.

Een gezonde en frisse mond is veel belangrijker voor onze gezondheid en ons levensgeluk dan veel mensen weten. Niet alleen vergroot een slechte mondgezondheid het risico op andere ziektes zoals longontsteking en hart- en vaatziekten, een gezonde en frisse mond is tevens van belang om goed te kunnen eten, praten, lachen, kussen en dichtbij anderen te kunnen zijn en kan positief bijdragen om een sociaal isolement van te voorkomen.

Het belang van een gezonde mond, ook voor onze oudere patiënten onderstrepen wij zeer! Wij doen in onze praktijk ons best ook de oudere patiënten ‘binnenboord’ te houden.

Als we patiënten een tijd niet hebben gezien, gaan we informeren wat de reden is en of we ze op enig manier hulp kunnen bieden bij het plannen van een afspraak in de praktijk.

Petra zet zich in voor de mondgezondheid van dementerende ouderen in verpleeghuis  ‘Gooierserf’. Samen met Dinie, onze preventie assistente, zien we de bewoners regelmatig en helpen we hen bij het gezond houden van hun mond.

Heeft u familieleden, buren of andere bekenden waarvan u denkt dat zij behoren tot de kwetsbare groep ouderen en hebben zij tandheelkundige zorg nodig, laat het ons weten en wij kijken graag samen met u kijken hoe we bij deze zorg helpen.

 

Publicatiedatum: 08-04-2020


Terug naar overzicht