Afspraken


Afspraken kunnen alleen telefonisch of aan de balie worden gemaaktWij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van

8.30 tot 12.00 uur op nummer 035 – 542 57 78.

Afspraken voor de periodieke controle kunt u ook zelf inplannen in onze webagenda, u ontvangt hiervoor desgewenst een email met een link. 

Afspraken afzeggen

Graag willen wij u attenderen op het belang van het nakomen van uw afspraken. Door continuïteit in de gemaakte afspraken kunnen wij  uw mondgezondheid beter garanderen.

Kunt u uw afspraak niet nakomen, wilt u dit dan vroegtijdig maar in ieder geval uiterlijk 2 werkdagen van te voren melden. Wanneer u een afspraak niet of niet tijdig annuleert, worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Annuleren bij voorkeur telefonisch 035 – 5425778, dagelijks tussen 8.30 en 12.00 uur.

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.