Ruim 1 op de 3 ouderen gaat niet (meer) voor controle naar de tandarts.

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis en hebben vaak nog geheel of gedeeltelijk hun eigen gebit. Helaas neemt met het klimmen der jaren de mondverzorging drastisch af. Ook het bezoek aan de tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus wordt minder: ruim 1 op 3 van de 75- tot 80-jarigen gaat niet meer jaarlijks naar de mondzorgverlener. Vooral bij thuiswonenden zien we deze trend. De tandheelkundige hulp in de verpleeghuizen is vaak goed georganiseerd. Doordat de ouderen op een steeds latere leeftijd in het verpleeghuis komen, is door een slechte mondverzorging de achterstand in mondgezondheid verder opgelopen en zijn we vaak te laat. Het is dus essentieel dat we als tandartsen de thuiswonende ouderen bereiken.

Grote lichamelijke en sociale gevolgen
Controle is juist bij deze leeftijdsgroep belangrijk. Mondproblemen, zoals gaatjes, ontstekingen, afgebroken tanden en kiezen of een slecht passende prothese kunnen lichamelijke-, maar ook sociale gevolgen hebben. Het eten gaat bijvoorbeeld steeds moeilijker. “ En geen kleinkind wil knuffelen met opa die uit zijn mond ruikt!”

Mantelzorgers spelen een belangrijke rol bij mondverzorging
De meest voorkomende klachten bij ouderen zijn een droge mond en pijn in de mond. Vaak denken ze zelf dat het bij het ouder worden hoort. Maar met gerichte aandacht kan een slechte mondgezondheid worden voorkomen. En daarbij kunnen mantelzorgers, die het dichtst bij de kwetsbare oudere staan, een grote rol spelen.

Om goede zorg te verlenen is het essentieel dat de mantelzorger mee komt naar de afspraken in de praktijk. Het geeft én vertrouwen en geruststelling. Op oudere leeftijd wordt het lastiger om (poets)informatie te delen en te onthouden. Maar misschien is hún rol in de dagelijkse mondverzorging nog wel het belangrijkste. Na overleg kunnen we besluiten dat de mantelzorger de oudere gaat helpen bij het verzorgen. Bijvoorbeeld door het poetsen (af en toe) over te nemen of de mond vaker te controleren.

Als tandartsen proberen we de mond voor te bereiden op de tijd dat de mond kwetsbaar wordt. Mensen hebben een leven lang goed voor het gebit gezorgd, dan wil je dat dit zo lang mogelijk in tact kan blijven. Toch is preventie nog altijd het belangrijkste in het voorkomen van een kwetsbare mond. We leren mensen hoe ze hun mondholte goed kunnen schoonhouden, of het gebruik van speciale tandpasta nodig is en wijzen op het belang van de controles. Inspelen op veranderingen in de mond wordt hierdoor een stuk makkelijker. Een misverstand daarbij is dat het slechter verzorgen van het gebit met onwil te maken heeft. Vaak zien we dat omstandigheden zoals het overlijden van een partner, ziekte of het gebruik van medicijnen hier (ongemerkt) een rol in speelt.

Een boodschap aan mantelzorgers en mondzorgprofessionals
Zoveel mogelijk samenwerken en blijf betrokken. Mantelzorgers horen het eerst over pijnklachten en moeite met kauwen. Als tandarts zijn we  ook actiever. Hebben we een oudere patiënt een tijd niet gezien? Een belletje om te vragen wat de reden is. Dan kunnen we samen zoeken naar een oplossing.

Zorgt u voor een kwetsbare oudere?
Doe de test op www.demondnietvergeten.nl

De uitslag geeft inzicht in de risico’s en de eventuele belemmeringen voor een goede mondgezondheid. Zo kunt u meer te weten komen over de mondproblemen van uw vader of moeder of van een andere oudere naaste en vooral hoe u ze hierbij kunt helpen.

 

Publicatiedatum: 19-12-2021


Terug naar overzicht