Spoed – Van Linschoten Tandartsen – Hilversum

Spoed

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.

Wanneer u in de avonduren, ‘s-nachts of in het weekend  spoedeisende hulp nodig heeft, belt u  met de doktersdienst 0900-1515 , zij verbinden u door naar de Mondzorg Poli, de assistente maakt dan een afspraak met u naar wens in Almere, Utrecht of Amsterdam.

Bij spoedklachten tijdens onze praktijkuren overdag belt u tussen 8.30 en 12.00 met de praktijk op nummer 035-54 25 778, na 12.00 uur belt u hetzelfde nummer en kiest u 1 voor spoed.

Tand eruit? Klik hier voor instructies: www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/aandoeningen/tand-eruit-tand-erin

Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd direct afgerekend, u kunt met pin betalen. Houdt er u rekening mee dat de kosten van een behandeling (zeker buiten kantooruren) hoger kunnen uitvallen. U ontvangt na betaling van de kosten van uw behandeling een kwitantie die u in kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Een uitzondering vormt de jeugd: tot 18 jaar wordt het consult direct gedeclareerd bij de verzekeraar van het kind.

Uw tandarts in Hilversum

Wilt u meer weten over ons en onze praktijk?

Neem contact met ons op