Spoed

Wanneer u tijdens de avonduren, ‘s-nachts of in het weekend  spoedeisende hulp nodig heeft, wordt u met ingang van 1 januari 2022 verwezen naar de Mondzorg Poli. U belt 0900-1515 [doktersdienst], zij verbinden u door naar de Mondzorg Poli, de assistente maakt dan een afspraak met u naar wens in Almere, Utrecht of Amsterdam.

Bij spoedklachten tijdens onze normale praktijkuren belt u met de praktijk. Voor pijnklachten kun u elke werkdag bellen vanaf 8.30 uur  tot 12.00 uur op nummer 035-54 25 778, na 12.oo uur belt u hetzelfde nummer en kiest u 1 voor spoed.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.

Tand eruit? Klik hier voor instructies: https://www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-mondgezondheid/aandoeningen/tand-eruit-tand-erin/

Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd direct afgerekend, u kunt met pin betalen. Houdt er u rekening mee dat de kosten van een behandeling (zeker buiten kantooruren) hoger kunnen uitvallen. U ontvangt na betaling van de kosten van uw behandeling een kwitantie die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Een uitzondering vormt de jeugd: tot 18 jaar wordt het consult direct gedeclareerd bij de verzekeraar van het kind.