Spoedhulp

Vanaf 1 januari 2021 verandert de spoedhulp tijdens de avonduren, ’s nachts en in de weekenden.

Zoals u ongetwijfeld in de media heeft kunnen lezen, komt agressief gedrag naar zorgverleners steeds meer voor. Helaas hebben ook de tandartsen in onze regio te maken gehad met bedreigende situaties tijdens het bieden van spoedhulp tijdens de weekenddienst, in de avonduren of ’s nachts. De deelnemende tandartspraktijken aan onze waarnemingsgroep hebben als gevolg hiervan gezamenlijk gekozen te stoppen met de huidige opzet van de weekenddienst.

Dit heeft ons doen besluiten de spoedhulp voor de weekenden, de avonden en nachten, over te dragen aan de Tandartsspoedpraktijk.

Het telefoonnummer blijft hetzelfde: 0900-1515 (doktersdienst).

Wat voor ons, naast uw en onze veiligheid tijdens het bieden van hulp, de doorslag heeft gegeven om over te stappen naar de nieuwe situatie is de professionele benadering van de Tandartsspoedpraktijk.

De Tandartsspoedpraktijk is gevestigd op 3 locaties: het OLVG in Amsterdam Oost, het Meander ziekenhuis in Amersfoort en het st. Antonius ziekenhuis in Utrecht. In overleg met u wordt gekeken welke locatie voor u het makkelijkst en snelst te bereiken is.

Overigens, onze ervaring is dat spoedhulp voor onze patiënten maar sporadisch nodig is!


Bij spoedklachten tijdens onze normale praktijkuren neemt u natuurlijk eerst contact op met ons. Wij zijn ervoor om u als onze patiënt te helpen. Voor pijnklachten kun u elke werkdag bellen, vanaf half negen tot 12 uur op het praktijknummer en in de middag op ons eigen spoednummer. Hoe vroeger u belt, hoe groter de kans is dat we u dezelfde dag nog kunnen helpen. Voorwaarde is dat u uw gebit regelmatig laat controleren en noodzakelijke behandeling niet te lang uitstelt.


Samenvattend: 

Wanneer u tijdens de avonduren, weekenden of onze vakantie spoedeisende hulp nodig heeft, wordt u verwezen naar de tandartsspoedpraktijk.                  Telefoonnummer 0900-1515 [doktersdienst].

Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur neemt u eerst contact op met ons.

Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.
De dienstdoende tandarts zal zich beperken tot het bieden van eerste hulp. Voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u naar ons terug verwezen.

Tijdens de weekenddienst/avonddienst wordt een behandeling altijd contant afgerekend. Houdt er u rekening mee dat de kosten van een behandeling (zeker buiten kantooruren) hoger kunnen uitvallen. U ontvangt na betaling van de kosten van uw behandeling een kwitantie die u in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar. Een uitzondering vormt de jeugd: tot 18 jaar wordt het consult direct gedeclareerd bij de verzekeraar van het kind.

Publicatiedatum: 29-04-2021


« Terug naar het overzicht