Visitatie NVTS (Nederlandse Vereniging Tandheelkundige Slaapgeneeskunde)

Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg is, heeft tandarts Marieke van der Maarel een zogenoemde ‘visitatie’ aangevraagd. Een soort vrijwillige APK. Dit keer niet voor de algemene tandheelkundige zorg, maar voor haar specialisme. Zij heeft namelijk alweer vijf jaar een speciaal spreekuur voor mensen met slaapapneu en ernstige snurkklachten. Deze visitatie is uitgevoerd door de NVTS, de beroepsvereniging voor de tandheelkundige slaapgeneeskunde.

Tijdens zo’n bezoek nemen, daarvoor speciaal opgeleide tandartsen, de praktijk onder de loep. Zij beoordelen of de praktijk de zaken goed organiseert, de wet- en regelgeving naleeft en of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen. Na afloop ontvangt de tandarts een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met dit rapport in de hand kan de tandarts verder werken aan het verbeteren van de door haar te bieden zorg. Door open te staan voor visitatie weet u dus dat kwaliteit voorop staat. De visitatie is glansrijk doorstaan! Marieke mag zich de eerste NVTS gevisiteerde tandarts van Nederland noemen.

 

Publicatiedatum: 19-12-2021


Terug naar overzicht